Co.med Juli 2015 – 47 essentielle Vitalstoffe (Jürgen Lueger)